Фондация „Капитал“ с подкрепа за промените в ЗЮЛНЦ

Фондация „Капитал” се присъедини към организациите, подкрепящи приемането на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Исканите промени са в три основни направления: да бъде създаден Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество; да бъде учреден фонд към държавния бюджет, който на конкурсен принцип да подкрепя граждански инициативи с обществено значение;  регистрацията на НПО да се прехвърли от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията.

Като една от водещите неправителствени организации, които се застъпват за приемането на тези промени, Българският център за нестопанско право (БЦНП) поде кампанията „15 години от приемането на ЗЮЛНЦ – вярваме в промяната!”, в която популярни личности, общественици и изявени експерти в различни области на обществения живот обясняват защо промените в закона са важни. Ето какво казва в подкрепа на кампанията Любомир Василев, изпълнителен директор на Фондация „Капитал”.

Видеоклиповете на всички личности, подкрепили промените, може да видите тук.

 

Допълнено на 8 март 2016 г.:

На 8 март 2016 г., в зала Запад на Народното събрание се проведе публично обсъждане между първо и второ четене на измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В дискусията се включиха народни представители, експерти от Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Българската стопанска камара и граждански организации. IMG_5451За да онагледи защо са важни предлаганите от стотици граждански организации промени в ЗЮЛНЦ, директорът на Българския център за нестопанско право Любен Панов, който беше модератор на дискусията, показа на участниците видеоклипа, с който Любомир Василев се включи в кампанията „15 години от приемането на ЗЮЛНЦ – вярваме в промяната!”.