УСТОЙЧИВА РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА

Година: 2010 Цели: Защита на обществения интерес чрез провеждане на качествени журналистически разследвания по важни за обществото теми Роля на организацията: Изпълнител Резултати: Журналистически разследвания,  разкриващи случаи на корупция, злоупотреба с парите на данъкоплатците, нарушения на човешките права и др. Съдействие за решаване на проблемите,  разкрити при разследванията и санкциониране на виновните лица и институции […]

Прочети още


ИНИЦИАТИВА 2000

Година: 2009 Цели: Формулиране на българската стратегия за устойчиво развитие, като се провокира широка гражданска дискусия по най-важните за страната проблеми Роля на организацията: Организатор на събитията в партньорство с Центъра  за либерални стратегии и фондация “Кредо Боно” Резултати: Проведени 4 кръгли маси и заключителна дискусия по 4 основни теми – Икономика и финанси, Енергетика […]

Прочети още