Устойчиво биоразнообразие

Фондация „Капитал“ и Българското дружество за защита на птиците стартираха изпълнението на съвместен проект Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“, договор Д-33-69/17.07.2015. Целта на проекта е да повиши нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани […]

Прочети още


ИНФОРМИРАНИ И ТОЛЕРАНТНИ

Проектът “Информирани и толерантни” се изпълнява от фондация “Капитал” в партньорство с Икономедиа. Проектът цели да повиши обществената информираност, чувствителност и толерантност. Чрез иновативна платформа включваща интерактивни карти, дебати и постоянна тематична секция с новини, анализи, коментари, добри практики и интервюта, проектът ще повиши информираността и ще осигури популяризиране на права в три ключови области […]

Прочети още


МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС 2014-2020 семинар за журналисти

Година: 2012 Цели: Обучение на журналисти и студенти във връзка с новата финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 година. Роля на организацията: Изпълнител Резултати: Обучени 35 журналисти и студенти Финансираща институция: Европейски парламент

Прочети още


БЮДЖЕТ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА обучение на журналисти

Година: 2012 Цели: Обучение на журналисти за бюджета на Европейския съюз, реформата на Общата селскостопанска и на кохезионната политика Роля на организацията: Съорганизатор съвместно с Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС и международната природозащитна организация WWF Резултати: Обучени 20 журналисти от водещи медии Финансираща институция: По проект на Гражданска коалиция за устойчиво […]

Прочети още